Handbook Up To Me ชีวิตมีทางเลือก

0.00฿

เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประกอบหนังสั้น “ทางเลือก”สำหรับแจกให้เยาวชนหลังจากดูหนังและทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เนื้อหาภายในพูดถึงการสื่อสารกับคู่ในเรื่องเพศสัมพันธ์ วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ ทางเลือกเมื่อเกิดการตั้งท้องที่ไม่พร้อมขึ้นและหน่วยงานให้คำปรึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
ผลิตภายใต้โครงการ : Up To Me
ปีที่ผลิต : มกราคม ๒๕๕๔
ขนาด : ๙.๑ X ๑๒.๖ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๙๔ หน้า (ไม่รวมปก)
ดันทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๖.๕ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)