๑๒ ความจริง เที่ยวกับถุงยางอนามัย ความปลอดภัยที่ผู้หญิง เลือกได้ด้วยตัวเอง

0.00฿

บอกเล่าเรื่องราวของถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์คุมกำเนิดชนิดเดียวที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับไม่กล้าเลือกใช้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนความเชื่อ และสร้างค่านิยมใหม่ให้กับถุงยางอนามัย เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้หญิงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
ผลิคภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ จัดทำร่วมกับนิตยสารผู้หญิง
ปีที่ผลิด : มกราคม ๒๕๔๙
ขนาด : ๙ X ๑๓ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๓๐ หน้า (ไม่รวมปก)

หมวดหมู่: