ไขความลับ “รุ่นเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ”

0.00฿

บันทึกประสบการณ์สองปีแรกของเยาวชนและคนทำงานด้านเพศวิถีศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้จากค่ายเยาวชน (ละคร, สื่อ และ เCTeeก) เนื้อหาในหนังสือบอกถึงบทเรียนในการทำค่าย และเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวน้องๆ เยาวชนที่ผ่านค่ายดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : กันยายน ๒๕๔๔
ขนาด : ๑๔.๕ x ๒๐.๗ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๙๖ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๖๓ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: