เอดส์กับอื่นๆอีกมากมายในชีวิต

0.00฿

หนังสือที่รวมข้อมูลเรื่องเอดส์ จากผู้ที่ทำงานรณรงค์เพื่อให้คนเข้าถึงการรักษาเอดส์ โดยรวบรวมจากคอลัมน์คือความเข้าใจ ที่ดีพิมฬในวารสารสังวาสสาระ (ร-exchange)และคอลัมน์บนเว็บไซต์ www.aidsaccess.com เนื้อหาแบ่งได้เปืน ๓ หมวดหมู่ คือ เอดส์กับการรักษา, เอดส์กับทางเลือกของการป้องกัน และเอดส์กับมุมต่างๆ ในสังคม ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่อง “เอดส์” และ “เอชไอวี” และทำให้รู้ว่า “เราอยู่ร่วมกับเอดส์ได้”

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (หลัก) เยาวชน (รอง)
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : ตุลาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๔.๖ X ๒๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๘๔ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๑๖ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: