เล่นสนุกมุขก้าวย่าง คู่มือนันทนาการเพื่อการ จัดกระบวนการ เรียนรู้เรื่องเพศ

0.00฿

คู่มือเล่มนี้รวบรวมเกมไว้ทั้งสิ้น ๔๒ เกม ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนานเปืนกันเองให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา เพื่อเอื้อบรรยากาศที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิคภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ร่วมกับ คุยเปิดใจ รักปลอดภัย
ปีที่ผลิต : มีนาคม ๒๕๔๙
ขนาด : ๑๔.๕ X ๒๐.๒ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๕๖ หน้า (รวมปก)
ค้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๒๐ บาท(ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: