เรื่องลับบนทางรัก เล่ม 2

0.00฿

หนังสือที่รวบรวมคำถาม-คำตอบเรื่องเพศจากเว็บบอร์ดคลินิกสุขภาพของเว็บไชต์ www.teenpath.net และ www.lovecarestation.com โดยคำถามเรื่องเพศจะลงลึกในประเด็นที่วัยรุ่นสงสัย และมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในเรื่อง การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน (หลัก) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (รอง)
ผลิคภายใด้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ขนาด : ๑๐.๘ X ๑๓.๕ เชนดิเมตร
จำนวนหน้า : ๑๗๖ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๑๒ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: