เรื่องลับบนทางรัก เล่ม 1

0.00฿

หนังสือที่รวบรวมคำถาม-คำตอบเรื่องเพศจากเว็บบอร์ดคลินิกสุขภาพของเว็บไซต์ ww.teenpath.net โดยคำถามจะครอบคลุมเรื่องเนื้อตัวร่างกาย ความสัมพันธ์ อารมณ์เพศ ช่วยตัวเอง กลัวท้อง ฯลฯ หลากหลายเรื่องที่วัยรุ่นกังวล สงสัย และต้องการจะคันหาคำตอบ

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน (หลัก) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (รอง)
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : พิมฬครั้งแรก กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงเตือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดพิมพ์ไปทั้งหมด ๗ ครั้ง
ขนาด : ๑๐.๘ X ๑๓.๕ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๒๑๖ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๑๘ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: