เติมความให้เต็มคำ : เพศศึกษารอบด้าน ในสังคมไทย

0.00฿

เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาจากการประชุมวิชาการเพศศึกษา และบทความจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เล่ม ๑ เป็นหนังสือ ๑ ใน ๓ เล่มที่รวบรวมแนวคิดหลักที่โครงการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเล่มนี้จะว่าด้วยเรื่องความคิดที่เกี่ยวกับเพศวิถี ผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน อาทิ สุจิตต์ วงษ์เทศ ที่ให้ภาพความคิดเกี่ยวกับเพศของคนสมัยก่อน ดร. วิลาสินี พิพิธกล ที่พูดถึงโครงสร้างของวัฒนธรรมไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารเรื่องเพศ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ขนาด : ๑๔.๔ X ๑๙.๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๘๐ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๑๑ บาท(ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: