สมุดบันทึก Up To Me (Notebook)

0.00฿

เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประกอบหนังสั้น “ทางเลือก”สำหรับให้เยาวชนเขียนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากดูหนังจบ โดยผู้ดำเนินกิจกรรมจะชวนเยาวชนคิดต่อในเรื่องทางเลือกต่างๆ ในกรณีที่เหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นในหนัง เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง โดยกิจกรรมในสมุดบันทึกจะสอดคล้องกับเนื้อหาของหนังแต่ละตอน

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
ผลิตภายใต้โครงการ : Up To Me
ปีที่ผลิต : มกราคม ๒๕๕๔
ขนาด : ๑๐.๗ X ๑๔.๔ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๓๒ หน้า (ไม่รวมปก)
ดันทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๔ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)