ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก)ปลอดภัย

หนังสือที่ช่วยแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลานโดยบอกถึงเหตุผลในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน เคล็ดลับและตัวอย่างในการคุยเรื่องเพศ ข้อมูลเรื่องเพศต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพูดคุย ฯลฯ พร้อมกับมีรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการสายด่วนครอบครัวปรึกษาในเรื่องต่างๆ อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย : พ่อแม่ผู้ปกครอง
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : พฤษภาคม ๒๕๕๔
ขนาด : ๑๔.๖ X ๒๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๐๘ หน้า (ไม่รวมปก)
ดันทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๑๕ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)


บาท
สำหรับท่านที่สนับสนุน​ทุก 120 บาท
มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลก​ให้ท่านหลังจากการบริจาคเรียบร้อย