ผลึกความคิด : จากห้าปี ของการทำงานโครงการ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ เพื่อ ผลักดันให้เกิดเพศศึกษาไทย ในหลักสูตรสถานศึกษา อย่างยั่งยืน

0.00฿

รวบรวมข้อคิดเห็น และสะท้อนกกรเรียนรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยน ฯลฯ ที่แต่ละท่านล้วนเปืนบุคลากรในองค์กรภาคีหลักที่ทำหน้าที่เปืนหน่วยจัดการ (Node) ให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : ตุลาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๓.๓ X ๒๒.๘ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๓๒ หน้า (ไม่รวมปก)

หมวดหมู่: