บันทึกประสบการณ์ อาสาสมัคร โครงการ คุยเปิดใจ รักปลอดภัย

บันทึกประสบการณ์อาสาสมัครให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของโครงการคุยเปิดใจ รักปลอดภัย ที่เปิดศูนย์บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Call Center) ให้แก่ผู้ที่สนใจโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องเพศ อาทิ เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เนื้อหาด้านในยังสรุปผลการทำงานที่เกิดขึ้น และเปิดใจอาสาสมัครถึงประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ร่วมกับ คุยเปิดใจ รักปลอดภัย
ปีที่ผลิต : มกราคม ๒๕๔๔
ขนาด : ๑๔.๕ X ๒๐.๒ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๖๔ หน้า (ไม่รวมปก)

 


บาท
สำหรับท่านที่สนับสนุน​ทุก 120 บาท
มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลก​ให้ท่านหลังจากการบริจาคเรียบร้อย
หมวดหมู่: