บทเรียน ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๑) www.teenpath.net กับพันธกิจชี้โพรงให้กระรอกปลอดภัย

0.00฿

บอกเล่าบทเรียนในการทำงานพัฒนาเว็บไซต์เพศศึกษาตลอดระยะเวลา๗ ปี ของเว็บไชต์ www.teenpatn.net (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๑) เริ่มตั้งแต่ยุคโครงการ “ร้านยาเพื่อนวัยรุ่น” จนถึงโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ) ในปัจจุบัน ที่ได้พบบทเรียนในการทำงานที่เปืนประโยชน์กับผู้ที่สนใจจะใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา อาทิการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ การสร้างเครือข่าย การต่อยอดในการทำงาน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ที่สนใจการใช้สื่อออนโลนในการสร้างการเรียนรู้)
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : ธันวาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๔.๕ X ๑๓.๔ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๕๖ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๔๒ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: