บทเรียนการสร้างครู เพศศึกษารุ่นใหม่ ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.00฿

รวบรวมบทเรียน ยุทธศาสตร์ ผลสะท้อน และความททายของการดำเนินงานระหว่างโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แห่งเพื่อให้เกิดโครงการนำร่องในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เป็นวิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาที่ได้ผ่านการเรียนรู้ก็จะมีโอกาสนำความรู้ดังกล่าวไปฝึกสอนควบคู่กับวิชาเอกของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : ธันวาคม ๒๕๕ ๑
ขนาต : ๑๔.๕ X ๒๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๕๖ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๑ต.๔๕ บาท(ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: