ชวนกระรอกเข้าโพรง ว่าด้วยกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เพศศึกษารอบด้าน

0.00฿

เปืนหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาจากการประชุมวิชาการเพศศึกษา และบทความจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เล่ม ๓ เปืนหนังสือ ๑ ใน ๓ เล่มที่รวบรวมแนวคิดหลักที่โครงการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเล่มนี้จะว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษา ผ่านมุมมองจากบุคคลในหลากหลายวงการ อาทิ ดร. อุทัย ดุลยเกษม, ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ฯลฯ

กลุ่มเป๊าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิคภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ขนาด : ๑๔.๕ X ๒๐.๒ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๐๔ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๑๘ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: