คุยเปิดใจ รักปลอดภัย คำแนะนำเพื่อการสื่อสาร เรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างพ่อแม่และ บุตรหลานในครอบครัว

0.00฿

หนังสือที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในการสื่อสารเรื่องเพศที่รอบด้าน โดยมีข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกในเรื่องเพศ การดูแลวัยรุ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ การแสดงออก การคบเพื่อนต่างเพศ ฯลฯ ซึ่งผู้ใหญ่สามารถนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

กลุ่มเป้าหมาย : พ่อแม่ผู้ปกครอง
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ร่วมกับ คุยเปิดใจ รักปลอดภัย
ปีที่ผลิต : ตุลาคม ๒๕๔๘
ขนาด : ๑๔.๖ x ๒๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๒๐ หน้า (ไม่รวมปก)

หมวดหมู่: