ก้าวที่กล้าบนทางไกล (ตัวอย่างการนำเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา ประสบการณ์จากโรงเรียนในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ)

0.00฿

นำเสนอตัวอย่างของสถานศึกษา ๒๗ แห่ง ที่นำการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนต่างมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิจัดการเรียนรู้ได้อย่างน้อย ๑๖ คาบในหนึ่งภาคเรียน (วิธีนี้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทางสากล).จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระเพิ่มเติม, จัดการเรียนการสอนแบบเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ ที่สามารถปืนข้อมูลให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ และเห็นความเป็นไปได้ที่จะจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาของตน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ผลิคภายได้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : ธันวาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๔.๕ X ๑๘.๒ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๙๒ หน้า (ไม่รวมปก)
ดันทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๔๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: