การ์ตูนโป๊(ว) สื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา อย่างสร้างสรรค์ผ่านการ์ตูนสำหรับเยาวชน

0.00฿

นำเสนอการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ผ่านการ์ตูน ที่ได้รับความร่วมมือจากนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ ๔ คน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการ์ตูนทั้งหมด ๔ เรื่อง คือ แบบเรียนบทที่ ๑-๓, At the View Of Love, A Night To Remember และ Born to be เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาในการ์ตูนประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน คู่รัก, การจัดการความสัมพันธ์, อุปกรณ์ในการคุมกำเนิด ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : มกราคม ๒๕๔๔
ขนาด : ๑๔.๖ x ๒๑.๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๖๒ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิด : ราคาประมาณ ๑๓.๒๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)ฃ

หมวดหมู่: