สื่อออนไลน์

Showing 9–12 of 65 results

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

เชื่อมกับกลไกปกติของพื้นที่ได้ = ปลายทางที่ยั่งยืน วันนี้ที่ประจวบคีรีขันธ์ &qu…

0
เชื่อมกับกลไกปกติของพื้นที่ได้ = ปลายทางที่ยั่งยืน วันนี้ที่ประจวบคีรีขันธ์ "โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้" ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2 (ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน) และ 4 (ระบบช่วยเหลือดูแลวัยรุ่นที่เผชิญปัญหาจากการท้อง) ซึ่ง พมจ.ประจวบฯ เป็นแกน ภายใต้คณะอนุกรรมการท้องวัยรุ่นจังหวัดฯ มีผู้เข้าประขุม 24 ท่าน เพื่อหารือและวางแนวทางขับเคลื่อน เตรียมนำเสนอคณะอนุฯ ที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธาน สรุปว่าดีถึงดีมาก...