• หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

นวัตกรรม สื่อออนไลน์

ความเคลื่อนไหวโครงการ

ข่าวสารองค์กร

ข่าวโครงการ

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) จัดการความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ลงพื้นที่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวก ในครอบครัวสำหรับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น ณ

ข่าวโครงการ

การประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

            สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมผ่านระบบทางไกล เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียนในโครงการ

ข่าวโครงการ

สพฐ. จับมือแพธทูเฮลท์ ร่วมด้วย สสส. ขับเคลื่อนครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์นักเรียนคุณภาพ

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีว

สื่อโครงการของ

องค์กรผู้สนับสนุนหลัก

สสส : Brand Short Description Type Here.
unicef : Brand Short Description Type Here.
chevron : Brand Short Description Type Here.