• หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

นวัตกรรม สื่อออนไลน์

ร่วมบริจาคกับ

ร่วมมาบริจาคค่าส่งกล่องในกิจกรรม Lovecare : Time to care for one another
โดย 20 บาทต่อการส่งกล่องให้สุขภาพให้น้อง 1 กล่อง หรือตามที่ท่านต้องการบริจาค
เลือกยอดการบริจาคที่ท่านต้องการสนับสนุนมูลนิธิแพธทูเฮลท์
**การร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ท่านจะไม่สามารถนำเอกสารไปลดหย่อนภาษีได้
 • 1.06% ได้รับการสนับสนุนแล้ว
  เป้าหมายการรับบริจาค ฿400000
 

ข่าวสารองค์กร

องค์กรผู้สนับสนุนหลัก

สสส : Brand Short Description Type Here.
unicef : Brand Short Description Type Here.
chevron : Brand Short Description Type Here.