• หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

 • หน้าแรก

  มูลนิธิแพธทูเฮลท์

  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ

นวัตกรรม สื่อออนไลน์

ความเคลื่อนไหวโครงการ

ข่าวสารองค์กร

ข่าวโครงการ

คนใต้หยัดได้ 2 – สุขภาวะเยาวชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องิ่นและภาคีในท้องถิ่น

วันแรกของงาน #คนใต้หยัดได้2 เริ่มด้วยการแสดงฟังเสียงเยาวชน และท่านรองอธบดีกรมอนามัย-ประธานเปิดงาน และมีคุณอาทิตย์ จากเชฟรอน พูดถึงเจตนารมณ์ที่สนับสนุนงานด้านสุขภาวะเยาวชน มีพิธีมอบโล่ให้กับท้องถิ่นที่

ข่าวโครงการ

“สพม.19” พัฒนาแม่พิมพ์สอนเพศศึกษา-ทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิ

ข่าวโครงการ

เริ่มแล้ว….นำร่องสร้างโมเดลป้องกันปัญหาท้องวัยรุ่นระดับชุมชนฝังธนบุรี !”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นาวาโทสุรพงษ์ เพชรแท้ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขมเป็นประธานในการเปิดการประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนพื้นที่เขตหนองแขม ณ ลานกีฬาชุมชนหรรษา 1 เพชรเกษม 81 กรุงเทพมหานคร โด

สื่อโครงการของ

องค์กรผู้สนับสนุนหลัก

สสส : Brand Short Description Type Here.
unicef : Brand Short Description Type Here.
chevron : Brand Short Description Type Here.