222/1 พุทธมณฑลสาย 2 (ด้านศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 02-448-0387-9 โทรสาร. 02-049-5689