ทำแท้ง… คือทางเลือกของผู้เผชิญปัญหา Cr. และขอบคุณ : คลิป Bird’s Eye View EP…

ทำแท้ง… คือทางเลือกของผู้เผชิญปัญหา

Cr. และขอบคุณ : คลิป Bird’s Eye View EP252 _ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

#คนใต้หยัดได้ #ท้องถิ่นเพื่อน้อง #เชฟรอน #P2H

[fb_vid id=””]

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง