โหมดรวบรวม และตกผลึกทุน บทเรียน คน ภาคี.. เพื่อต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจไปต่อ เ…

โหมดรวบรวม และตกผลึกทุน บทเรียน คน ภาคี.. เพื่อต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจไปต่อ

เกือบ 5 ปี ที่ร่วมมือกับภาคีระดับนโยบาย มุ่งทำงาน “ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” ด้วยแนวคิด ทิศทางระดับชาติ และสากล ได้รับการสนับสนุนโดยเชฟรอน

เราได้สร้างทุนทั้ง คนและกระบวนการทำงาน ที่เป็นรากฐานสังคมคุณภาพไม่น้อยเลย ต้องรวบรวม ค้นหา ถ่ายทอดบทเรียน ขยายวงคนทำงานต่อๆ กันไป และครอบคลุม

#เชฟรอน #ท้องถิ่นเพื่อน้อง #คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย #P2H

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง