ถ้าจะต้องคำนวนขนาดนั้น กังวลซะไปเปล่าๆ สู้ใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพไปเล…

Go to Top