โอกาสที่อยู่บ้านกันยาวๆช่วงนี้ นี่คือแนวทางการบ่มเพาะและประกอบสร้างลูกหลานในยุค…

โอกาสที่อยู่บ้านกันยาวๆช่วงนี้

นี่คือแนวทางการบ่มเพาะและประกอบสร้างลูกหลานในยุคนี้ และยุคต่อไป

เราอาจคาดหวังกับระบบการศึกษาช่วงปฐมวัยได้น้อย เรามาหาทางสร้างกันเองก้อได้…ในบ้าน

Cr.นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 'ลูกที่มีอยู่จริง ตอน 44/100' ดูที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1446181819063641&id=169838760031293

#บ้านเป็นสุขทำงานสุขใจ

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย