ฝากเคล็ดลับ ดีๆ..ฝึกลูก…ให้คิดเป็น ตัดสินใจได้ .. ลองดูกันเลยกันจ้า.. …

💌 ฝากเคล็ดลับ ดีๆ..ฝึกลูก…ให้คิดเป็น ตัดสินใจได้ .. ลองดูกันเลยกันจ้า..

• รับฟัง ถามลูกถึงเหตุผลที่ลูกอยากทำสิ่งนั้นๆ ก่อน

• ฝึกให้ลองคิดอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงมือทำ

• ตั้งกติกา ร่วมกันกับลูกให้ชัดเจน

• ชวนกันมาพูดคุยถึงวิธีแก้ปัญหาและผลที่ตามมาร่วมกัน

• ชื่นชมเมื่อลูกตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้อง

คุณพ่อคุณแม่ ลองนำวิธีนี้ พูดคุยกับลูกดีๆที่บ้าน..เมื่อต้องคิดและช่วยลูกตัดสินใจกันนะ…🎉
ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย