โอกาสดีๆ ช่วงนี้เลย แนวทางคุยกับลูกเรื่องเพศ เพราะปิดเทอม และอยู่บ้านเป็นหลั…

โอกาสดีๆ ช่วงนี้เลย แนวทางคุยกับลูกเรื่องเพศ

เพราะปิดเทอม และอยู่บ้านเป็นหลัก

Cr.กรมอนามัย

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย