ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่โรค ไม่ต้องบำบัดรักษา

จะรักษาให้หายได้อย่างไร เพราะจริง ๆ แล้วมันอยู่ที่ความเป็นตัวตน

Lovecare Station, profile picture

ความหลากหลายทางเพศไม่ใช่โรค ไม่ต้องบำบัดรักษา

ที่มา : เพจเลิฟแคร์สเตชั่น Lovecarestation