ตรุษจีนปีนี้ …มาส่งต่อความห่วงใยให้กับคนในครอบครัว ด้วยวิธีแบบการเฉลิมฉลองแบ…

ตรุษจีนปีนี้ …มาส่งต่อความห่วงใยให้กับคนในครอบครัว ด้วยวิธีแบบการเฉลิมฉลองแบบนิวนอมอลกันนะ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ …จ้า

#ชีวิตวิถีใหม่ #สสส #ป้องกันโควิด19ในบ้าน #บ้านเป็นสุขทำงานสุขใจ #คุยเปิดใจฯ

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "จับจ่ายของไหว้ ต้องล้างมือ ต้อง ล้าง สวมหน้ากาก $"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "อั่งเปา ออนไลน์ ลดเสี่ยงติดเชื้อ ลด"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รวมญาติ ไม่รวมเชื้อ รักษาระยะห่าง ทุกคนลดเสี่ยง"

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย