กระบวนการพัฒนาเยาวชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ในการเตรียมความ…

กระบวนการพัฒนาเยาวชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ในการเตรียมความพร้อม มีส่วนร่วมกำหนดและตัดสินใจ

๔ กุมภาพันธ์ ๖๔ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ องค์การบิรหารส่วนตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกับ รพ.สต.บานา สสจ.ปัตตานี และ p2h ๕ คน ประชุมแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ต.บานา ๑๐ คน เพื่อเตรียมความพร้อม หารือการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม และกำหนดประเด็นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของวัยรุ่นย่าน อบต.บานา เนื้อหา/กระบวนการที่รู้แล้ว และอยากรู้เพิ่มเติม สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ ความท้าทายในการพัฒนาแกนนำเยาวชนให้ทำงานกับเพื่อนได้ต่อเนื่อง เพื่อนำประเด็นดังกล่าวมาออกแบบกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างแกนนำส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๔ ต่อไป

รวมทั้งได้หารือแนวทางตามแผนงานในภารกิจปกติ วางเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาแผนการทำงานกับบุคคลแวดล้อมหรือเรียกว่า “ระบบนิเวศน์ทางสังคม” เช่น ครู หมอ พ่อแม่ โดยมี อบต. เป็นกลไกสนับสนุน p2h ส่งเสริมด้านวิชาการ เบื้องต้น อบต. ปรับแผนประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๖๔ เป็นประชุมเชิงปฎิบัติการ “นำร่องหลักสูตรพ่อแม่”…และเชื่อมประสานกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้เกิดแผนงานต่อเนื่อง
#คนใต้หยัดได้ #เชฟรอน #ท้องถิ่นเพื่อน้อง #P2H

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และผ้าคลุมศีรษะ

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง