ความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่พูด…แต่ ความรับผิดชอบ คือ “การกระทำ” คณะกรรมการฯแก…

ความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่พูด…แต่ ความรับผิดชอบ คือ “การกระทำ”

คณะกรรมการฯแกนนำสภาเด็กตำบลบานา ร่วมกับทีมงาน อบต.บานา รพ.สต. สสจ. ผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำหน้าที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกำหนด ตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการอบรมแบบ ๑ ต่อ ๕ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมถึง ๖๙ คน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๔ จัดโดย อบต.บานา จ.ปัตตานี ซึ่ง นายก อบต.บานา เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวว่ารู้สึกยินดีมากที่เป็น ๑ ใน ๓ อปท.ที่ได้รับโอกาสร่วมงานโครงการ

การอบรมมุ่งเน้นให้เยาวชนได้วิเคราะห์การตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลที่ตามมาอย่างรอบด้าน ทั้งผลบวกและลบ ทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องวิธีป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อนามัยเจริญพันธุ์, กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ … เพิ่มเติม

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ผ้าคลุมศีรษะ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง