ตอนแรกที่มา…คิดว่าคงจะน่าเบื่อมาก น่าจะมานั่งฟัง คงไม่มีกิจกรรมที่จะทำให้เรา…

ตอนแรกที่มา…คิดว่าคงจะน่าเบื่อมาก น่าจะมานั่งฟัง คงไม่มีกิจกรรมที่จะทำให้เราเพลิดเพลินได้

วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์(p2h) สนับสนุนทีมวิทยากรโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลโมคลาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ มีแกนนำเยาวชนชั้น ม.๔-๕ เข้าร่วม ๓๐ คน รองนายกอบต.โมคลาน เป็นประธานเปิด-ปิด การอบรม และมีทีมผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมกระบวนทั้ง ๒ วัน ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ. และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีฯ และผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วม … เพิ่มเติม

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง