“ทำให้ที่บ้านมีความสุข คุยกันได้ ฟังกันได้ ช่วยป้องกันทุกปัญหาสังคม” เราจะหาพ…

“ทำให้ที่บ้านมีความสุข คุยกันได้ ฟังกันได้ ช่วยป้องกันทุกปัญหาสังคม” เราจะหาพื้นที่ที่ “เอาจริง” เรื่องนี้เพื่อหาทางบอกเล่าขยายผล และ “ไปต่อ”

เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ p2h ปรับกิจกรรมห้องเรียน “พ่อแม่คุยกับลูกยุคนี้” จนเริ่มลงตัว เตรียมฟื้นฟูวิทยากรที่เคยร่วมงานกัน

ลงแรงทดลองกิจกรรมกันไป 6 ห้องเรียนในพื้นที่ทำงานโครงการสุขภาวะเยาวชนภาคใต้-นครศรีธรรมราชและพังงา รอการสรุปจัดทำเป็นหลักสูตร เตรียมถ่ายทอดให้วิทยากรและกลไกทำงานครอบครัวในพื้นที่ต่างๆ ได้ทำงานกับพ่อแม่ที่อยู่ในชุมชนต่อไป

เนื้อหาที่สำคัญของการเตรียมพ่อแม่ยุคนี้คือ…ให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านได้ทบทวนตัวเอง เข้าใจพฤติกรรมของลูกหลานตามยุคสมัย สื่อสารเชิงบวกเรื่อง : การจัดการความคาดหวัง อำนาจ อารมณ์โกรธ การถาม การฟัง… เพิ่มเติม

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง