“เรื่องการดูแลเยาวชนวันนี้ถือว่าสำคัญ ผมเสนอให้คุยกันบ่อยๆ คราวหน้าเอาผลการทำง…

“เรื่องการดูแลเยาวชนวันนี้ถือว่าสำคัญ ผมเสนอให้คุยกันบ่อยๆ คราวหน้าเอาผลการทำงานที่เป็นแผนคราวนี้มาคุย มาวิเคราะห์กัน / ได้อะไร /ขาดอะไร มีอุปสรรคอะไร /มี Do & Don’tอะไร / ต้องเพิ่มใครมาช่วยทำงาน ไม่อยากให้ติดแค่เขากำหนดมาให้ประชุม 2 ครั้ง…” ท่านประธานกล่าวช่วงท้ายไว้อย่างน่าสนใจ

เมื่อ 29 มี.ค. 64 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 ณ สสจ.ปัตตานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 และแผนปฏิบัติการฯ 5 ยุทธศาสตร์ ปี 2564 โดยมีหน.ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน คณะทำงานพัฒนายุทธศาตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและมูลนิธิ P2H เข้าร่วมประชุมในครั้งนึ้ รวมจำนวน 40 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ ที่ p2h ดำเนินงาน มีเชฟรอนสนับสนุน ได้นำเสนอแนวทางการทำงานแบบกระบวนการที่ร่วมกับท้องถิ่นและภาคี 3 แห่ง ได้รับความสนใจ และมีการอภิปรายสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่สนใจทำงานเรื่องนี้เข้าร่วม เพราะเป็นโอกาสเรียนรู้รูปธรรม เครื่องมือทำงานเพื่อเยาวชนต่อไป

#คนใต้หยัดได้ #ท้องถิ่นเพื่อน้อง #เชฟรอน #P2H

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง