ชวน แชร์ เชื่อม = คลิก >> เพื่อพนักงานที่เป็นพ่อแม่ ผจก.ฝ่ายบุคล บมจ.กุ…

ชวน แชร์ เชื่อม = คลิก >> เพื่อพนักงานที่เป็นพ่อแม่

ผจก.ฝ่ายบุคล บมจ.กุยบุรีฯ + สวัสดิการแรงงานประจวบฯ + พมจ.ประจวบฯ + positive parenting in workplace-p2h พูดคุยหารือแนวทางส่งเสริมให้พนักงานที่เป็นพ่อแม่มีการสื่อสารเชิงบวกกับลูกในบ้านเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

– สถานประกอบการ ต้องการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยเฉพาะด้านครอบครัว เพราะถ้าพนักงานมีสุข ทำงานได้ดีมีสมาธิ จะเพิ่มผลผลิต (productivity)

– สวัสดิการแรงงานฯ ได้แนวทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นที่มากกว่าการแจกสื่อให้ข้อมูล ถ้าได้ผลดี จะขยายผล

– พมจ.เป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์ “ครอบครัวเข้มแข็ง” และเป็นภารกิจในยุทธ 2 ของอนุท้องวัยรุ่นจังหวัด ที่ พมจ.เป็นเลขาฯ

– p2h หาตัวอย่างความร่วมมือขับเคลื่อนงานพ่อแม่… เพิ่มเติม

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพNaree Boonsong, profile picture

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย