บทเรียน สำหรับพ่อแม่และเด็กๆ เมื่อลูกเดินไปกินไป #อิตติดกระแส #พ่อแม่ #การสื่…

บทเรียน สำหรับพ่อแม่และเด็กๆ เมื่อลูกเดินไปกินไป

#อิตติดกระแส #พ่อแม่ #การสื่อสารเชิงบวก

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureกุ๊ก ประภัสสร แกล้วกล้า, profile picture

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย