ยังคงเดินหน้าตามหาเพื่อนร่วมทาง สำหรับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบ…

ยังคงเดินหน้าตามหาเพื่อนร่วมทาง

สำหรับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวสุขใจ งานได้ประสิทธิผล กับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีต้นทุนคนทำงานด้านเด็กและครอบครัวที่ดีอยู่แล้ว

มาร่วมเป็นพลังในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยกันนะครับ

#กิจกรรม #สถานประกอบการ #คุยเปิดใจ #ครอบครัว #คนใต้หยัดได้
25-27 สิงหาคม 2563

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย