“โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” เข้าหนุนเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเ…

“โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” เข้าหนุนเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนของ “เทศบาลตำบลเกาะเพชร” นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแผนของเทศบาลอยู่แล้ว เพิ่มเติมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับเพื่อนเยาวชน จัดเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 63 ที่ กิตติภูมิ ฮิลล์ อ.นบพิตำ มีแกนนำสภาเด็กฯ เข้าร่วม 26 คน / พี่เลี้ยงเยาวชน 4 คน / ทีมเทศบาล 6 คน

แกนนำเยาวชนที่อยากเป็น : มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรู้นำไปบอกเพื่อนๆต่อ นั่นจึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในครั้งนี้ ในค่ายใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนชวนคิด ชวนคุย ฝึกความมั่นใจ ฝึกการกล้าแสดงออก ฝึกทักษะการจัดกิจกรรม ซึ่งในการอบรมแกนนำได้เห็นตัวอย่างเครื่องมือ ได้ลองฝึกจัดกิจกรรมบิงโกเท่าทันสารเสพติด กิจกรรมทำตามสั่งเว็บไซต์เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน (Stop bullying) และแนะนำเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น (Lovecare station) ซึ่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นและเยาวชน

ในช่วงท้าย…แกนนำได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขยายผลในพื้นที่ของตนเองต่อไป
#คนใต้หยัดได้ #เชฟรอน #สุขภาวเยาวชนภาคใต้

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ 25 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และข้อความพูดว่า "โลกเปลี่ยนได้ ด้วยมือของคนเล็กๆ ทีกล้าหาญ www.lo www.tee 1663 tation.com h.net ขอบคุณค่ะ NEX3 Al Camera"อาจเป็นรูปภาพของ 7 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง