สวัสดีวันจันทร์ หมั่นล้างมือกันให้สะอาด #ป้องกันโควิด19ในบ้าน #ชีวิตวิถีใหม่…

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, อาหาร และข้อความพูดว่า "คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย สวัสดีวันจันทร์ จันทร์ หมั่นล้างมือกันให้สะอาด อกันใ หมั่นล้างมี parenting.path2health.or.th parenting. f คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย @parenting"

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย