สวัสดีวันอังคาร กลับเข้าบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า #ป้องกันโควิด19ในบ้าน #ชีว…

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, อาหาร และข้อความพูดว่า "คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย สวัสดีวันอังคาร คาร อัง กลับเข้าบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า parenting.path2health.r.ti parenting. f คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย @ @parenting"

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย