สวัสดีวันพุธ อย่ารีบรุด หยิบของเข้าปาก #ป้องกันโควิด19ในบ้าน #ชีวิตวิถีใหม่ …

คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, อาหาร และข้อความพูดว่า "คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย สวัสดีวันพุธ อย่า รีบรุด หยิบของ เข้าปาก 曲 parenting.path2health.or.th f คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย @parenting"

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย