สวัสดีวันอาทิตย์… อยู่ชิดติดบ้านกับลูกหลานสบายใจ #ป้องกันโควิด19ในบ้าน #…

☀️ สวัสดีวันอาทิตย์… อยู่ชิดติดบ้านกับลูกหลานสบายใจ
#ป้องกันโควิด19ในบ้าน #ชีวิตวิถีใหม่ #ครอบครัวเป็นสุขทำงานสุขใจ #คุยเปิดใจ #ท้องถิ่นเพือน้อง #สื่อ

ที่มา : คุยเปิดใจลูกหลานปลอดภัย