‘ชีวิต วิถีใหม่’…ของการเปิดเรียนที่ฟินแลนด์ เผื่อพี่ๆน้องๆในท้องถิ่น นำปรับใช…

‘ชีวิต วิถีใหม่’…ของการเปิดเรียนที่ฟินแลนด์

เผื่อพี่ๆน้องๆในท้องถิ่น นำปรับใช้กับ ‘ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก’ (ศพด.) บ้าง

Cr.Arkki Thailand #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal


ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง