คุยแบบนี้ครั้งแรก 24 คน 6 จังหวัด + ศอ.11+เชฟรอน และ p2h : ในเวลา 1 ชั่วโมงเศษ …

Go to Top