เมื่อเหตุโควิด19 เริ่มคลี่คลาย เราก้อเริ่มขยับตามไปในสไตล์ “ชีวิต วิถีใหม่”…

หารือกลไกขับเคลื่อน พื้นที่ไหนพร้อมอย่างไร เตรียมเลยจ้า

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง