กติกาในการร่วมสนุก ให้เลือกการ์ด คนละ 1 ใบตามตัวเลขที่ระบุไว้ ในการ์ดจะมีข้อคว…

Go to Top