มาร่วมกันทำแบบสอบถาม ง่ายๆ ใช้เวลาไม่มากแต่เป็นประโยชน์กับการจัดการดูแลคนไทย ช่วยกันครับ

ที่มา : เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย