"นี่…เคยเข้าใจแม่ (หรือพ่อ) มั้ยเนี่ยะ.." ถ้าพูดออกไปแบบนี้ คิดว่าล…

Go to Top